Methodist Cemetery, Washington Township, Pettis County, Missouri, United States