Gorden Cemetery, South Benton Township, Polk County, Missouri, United States