Township of Tavern, Pulaski County, Missouri, United States