Thomas Cemetery, Sylvania Township, Scott County, Missouri, United States