Township of Polk, Sullivan County, Missouri, United States