Conestoga Mobile Home Park, Sidney, Cheyenne County, Nebraska, United States