Village of Cherry Valley, Otsego County, New York, United States