Village of West Milton, Union Township, Miami County, Ohio, United States