Burnett, Pottawatomie County, Oklahoma, United States