Cherry Lane, Kiskiminetas Township, Armstrong County, Pennsylvania, United States