Lyons Cemetery, Tuscarora Township, Bradford County, Pennsylvania, United States