Borough of Sylvania, Bradford County, Pennsylvania, United States