Township of Tuscarora, Bradford County, Pennsylvania, United States