Hazelton Mills, Bradford Township, McKean County, Pennsylvania, United States