Chalk Level, Pittsylvania County, Virginia, United States