Hamilton, Cedarburg Town, Ozaukee County, Wisconsin, United States