Saint Johns Cemetery, Tipp City, Monroe Township, Miami County, Ohio, United States