Township of Vinton, Vinton County, Ohio, United States