Eden Valley Cemetery, Whitman County, Washington, United States