Township of Tontitown, Washington County, Arkansas, United States