City of Gordon, Wilkinson County, Georgia, United States