Village of Trimble, Trimble Township, Athens County, Ohio, United States