Town of Enola, Enola Township, Faulkner County, Arkansas, United States