Town of Tupelo, Breckenridge Township, Jackson County, Arkansas, United States