Garrett, Pittsburg Township, Johnson County, Arkansas, United States