Ponca, Ponca Township, Newton County, Arkansas, United States