City of Tontitown, Tontitown Township, Washington County, Arkansas, United States