Township of Prairie Grove, Washington County, Arkansas, United States