Fitzhugh, White River Township, Woodruff County, Arkansas, United States