Kankakee Memorial Gardens, Aroma Township, Kankakee County, Illinois, United States