State Hospital Cemetery, Kankakee, Kankakee Township, Kankakee County, Illinois, United States