Township of Smithton, Saint Clair County, Illinois, United States