Lamb Cemetery, Potosi Township, Linn County, Kansas, United States