Town of Machias, Washington County, Maine, United States