Town of Shoal Creek Estates, Shoal Creek Township, Newton County, Missouri, United States