Village of Elyria, Elyria Township, Valley County, Nebraska, United States