Village of Gallipolis, Gallipolis Township, Gallia County, Ohio, United States