Waldo Cemetery, Waldo, Waldo Township, Marion County, Ohio, United States