Township of Monroe, Miami County, Ohio, United States