Township of Staunton, Miami County, Ohio, United States