Township of Washington, Miami County, Ohio, United States