Town of Peoria, Ottawa County, Oklahoma, United States