Town of Albion, Whitman County, Washington, United States