Serepta Spring Cemetery, Georgia Township, Nevada County, Arkansas, United States