Truxton Circle, Washington, District of Columbia, United States