City of Bankston, Iowa Township, Dubuque County, Iowa, United States