Township of Lyon, Lyon County, Iowa, United States