Township of Lewis, Pottawattamie County, Iowa, United States