Township of Polk, Wapello County, Iowa, United States