Village of Beach Park, Benton Township, Lake County, Illinois, United States